Referat fra Bymøde  -  13. juni 2017

Egon bød velkommen. Bestyrelsen foreslog Ole Olsen som dirigent. Til protokolfører blev Torben Garlin.

Formandens beretning. Der blev ikke afholdt nogen sommerfest. Ingen festudvalg derfor ingen fest. Der har været afholdt møde i grundejerforeningen angående de trafikale udfordringer med kommunen. Alt hvad der var foreslået blev beviliget. Der har været problemer med Frode Larsen med indkørsel af porten. Det røde hus i nummer 10 havdeproblemer med luftproblemer fra Godik, de havde ikke tilladelse til at spule toiletter og fik en bøde på tkr. 50. Godik er stadig et problem. Indkørsel ved husene må ikke benyttes fra lørdag-søndag. Fastelavn blev ikke afholdt pga. salg af TR Autolakering. Tiendegilde ikke pga. mgl. tilslutning.

Kassereren forelagde regnskabet. Det blev drøftet om forsikringen skulel forlænges. Oldermanden ser om vi kan få forsikringen billigere. Spørgsmålet er om forboldmålet også er dækket af forsikringen. Regnskabet blev godkendt.

Valg af Oldermand, oldermand genvalgt. Ole og Hans Jørgen blev genvalgt. Supl. Ronni og Hanne genvalgt.
 
Af indkomne forslag, hjertestarter, flere muligheder og i vort område er vi blevet enige med nogen i Baldersbuen 27, vi skal betale skabet som koster ca. 7.000,- og vi forlægger forslaget til L.A Rings Vænget som kan betale en andel af udgiften.
Mindestenen er ikke vedligeholdt, tager fat i kommunen. Den store vandpyt tager det med kommunen. Valg af festudvalg - ingen.

Underskrevet:   Torben Garlin (Protokolfører);  Egon Nielsen (Oldermand);  Ole Olsen (Dirigent)