Referat fra Bymøde  -  12. juni 2018

Formanden bød velkommen. Til dirigent blev Ole Olsen valgt. Til protokolfører blev Torben Garlin valgt.

Oldermandens beretning. Holdt møde med de øvrige laug, herunder møde angående stier i Reerslev og omegn. I fredags møde angående buslinie 116 som ikke skulle køre gennem Marbjerg. Reerslev får en bus fra Greve til Hedehusene station. Tune gør at buslinien får ½ times drift i stedet for timedrift. Borgmesteren sagde at der kun var få som tager busen, og derfor er der ikke behov for buslinien gennem Marbjerg. Ingen Tiendegilde eller fastelavnsfest for det forgangne år.
Et noget roligt år. Kassereren fremlagde regnskabet og forklarede den økonomiske situation. Regnskabet blev vedtaget.

Valg af Oldermand forslag Egon. Genvalg af Oldermand. Valg af Ole Olsen og Torben Garlin samt Claus er blevet genvalgt.  
Valg af revisor plus 1 suppleant. Valg af Søren Larsen. Genvalgt suppleant Hanne.
 
Indkomne forslag. Salg af telt. Foreningen har to telte, hvoraf foreninge vil sælge det ene telt. Foreningen finder et godt tilbud på begge telte. L.A. er ikke fremmødt. derfor intet her.
Eventuelt, hjertestarter på aftale om at deres hjertestarter skulle sættes udenfor, men der var ikke interesse. Ulla forespurgte angående asfalten på Baldersvej, hvem der skal betale for vedligeholdelse af vejene. Bestyrelsen skal se på hvordan vedligeholden af vejene skal ordnes, herunder evt. overtagelse af kommunen. Ulla fortalte angående malerne i Ludvig Find/ L.A. RIng som der havde været på udstilling i Roskilde, der har været imponeret af vor by, der er meget stille i byen, der var lavet maleri af bryghuset og billede fra hjørnet i Baldersbrøndegade 8-10. Byen var meget forskellig, ingen billeder af brønden, kun af skolen og møllen.
Dirigenten afsluttede med tak for god ro og orden.

Underskrevet:   Torben Garlin (Protokolfører);  Egon Nielsen (Oldermand);  Ole Olsen (Dirigent)