Referat fra Bymøde  -  11. juni 2019

A. Valg af dirigent. Valgt blev Ole Olsen.
b: Protokol her blev Torben Garlin.

Ole Olsen gav ordet til Oldermanden. Oldermandens beretning. Her gik der tilbud på asfaltering af diverse huller i vejene. Vi tog det billigste tilbud og fik ordnet de værste huller.Hjertestarter her har vi været til Generalforsamlingen hvorpå der vil være flere forslag. Vi skal have 3 nye skraldespande som kommer i løbet af året. Møde omkring ring 5, intet afgjort endnu, og B5 en videreførelse af den nuværende. Der er lange udsigter angående hvad der sker i området og hvor den skal ligge.
Regnskabet blev oplæst og godkendt.
Vejene er blevet gode igen, dog er det en grov asfalt. Enighed om at det var godt at Paul talte om et bump på Teglevej 2, Paul vil selv betale og henstiller til at tale med kommunen. Bilerne kører som sindsyge og henstiller til at beboerne kører pænt. Der er skilte som siger at gennemkørsel er forbudt.

Valg af Oldermand, Egon blev genvalgt, dog er det pålagt at bestyrelsen finder en ny Oldermand til næste bymøde.
Valg af Ole Mathiesen og Hans Jørgen Larsen blev genvalgt, som suppleant blev Klaus.

Valg af revisor blev Søren Buskov og Hanne som suppleant.
 
Indkomne forslag. Hjertestarter her blev der drøftet flere muligheder. Sikkerhedsfirmaet Bjerregaard har indendørs og vi vil forespørge om at den sættes udendørs. Paul vil give en hjertestarter mod sit vejbump.  Paul vil give sin hjertestarter mod vejbumpet, det er kommunen som skal give tilladelsen til vejbumpet.
Søren forespørger Bjerregaard om udflytningen.
Evt, valg af festudvalg. Ingen, Det er op til de enkelte om at selv at lave fællesgrill eller sommerfest.
Baldersbrøndegade 26 her bor der mange og det er polakker og de fylder meget med deres biler, hvor mange må der bo der og hvor meget må de fylde. Politiet vil ikke håndhæve vores skilte. Lauget skriver til Teknisk Forvaltning om retningslinierne om tilkørselsforholdene. I forbindelse med skrivelsen ansøges om bump på Teglevej 2/3.
Støjgener fra motorvejen om at der kommer en støjdæmpende asfalt på når den skal fornyes.
 

Underskrevet:   Torben Garlin (Protokolfører);  Egon Nielsen (Oldermand);  Ole Olsen (Dirigent)(Bymødet 2019 havde 14 deltagere)