Bymøde 2021

Baldersbrønde Bylaug afholder bymøde torsdag den 8. juli kl. 19,30 hos Oldermanden på Ludvig Findsvej 7. 
Dagsorden efter gældende vedtægter. 
Forslag som ønskes behandlet skal være Oldermanden Egon Nielsen, Ludvig Findsvej 7 i hænde senest 8 dage før mødet.

 I år er det ekstra vigtigt at du møder op.

Oldermanden takker af efter rigtig mange års tjeneste for Bylauget. Endvidere stopper to menige bestyrelsesmedlemmer. 

Der er derfor behov for nye kræfter for at holde Bylauget kørende.

Skulle det ikke være muligt at vælge en ny Oldermand, samt en fuldt besat bestyrelse, ser den nuværende bestyrelse ikke anden mulighed end at nedlægge Baldersbrønde Bylaug.

Mød derfor op og støt byen !

Med venlig hilsen
Bestyrelsen


Velkommen til Baldersbrønde

Baldersbrønde landsby er beliggende i Høje Taastrup kommune i umiddelbar tilknytning til Hedehusene.

Byen har en historie der går helt tilbage til stenalderen. Første gang navnet er nævnt i de skriftlige kilder er i 1321 som Balorpsbrynnæ. Navnet består af 3 led: mandsnavnet Balli, torp der betyder en udflytterbebyggelse, og brønd, der betyder brønd eller kilde. Navnet kan derfor oversættes til “Brøndene ved Ballis udflytterbebyggelse”. Det har intet med guden Balder at gøre.


Trods ovennævnte kædes byens navn ligeledes sammen med Baldersbrønd (se foto), der er opkaldt efter Balder, konge på Hedeboegnen. Historien fortæller at da han under belejring var ved at dø af tørst, kradsede hans hest i jorden, og en kilde sprang frem. Han genvandt kræfterne og vandt den norske kongedatter.
Legenden fortæller, at kilden aldrig vil tørre ud. Balders hest og han selv skal være blevet begravet med sit sværd i en af de endnu synlige bronzealdergravhøje, Baldershøjene, fem-ti minutters gang derfra. Bag Baldersbrønd ligger Baldersbrøndes første skole (1857-1901), hvor malerne L. A. Ring og Ludvig Find begge har boet (læs mere om dem på siden om vor historie).

 


Hvor ligger Baldersbrønde

Baldersbrønde ligger i Høje Taastrup kommune på Sjælland, og er placeret i umiddelbar forbindelse med Hedehusene.

Hvis du er i tvivl om hvor Baldersbrønde er placeret i landet, så se dette kort (Google Maps) eller se byen oppe fra i Google Earth (kræver at du har Google Earth installeret).
.