Bymøde 2023


Baldersbrønde Bylaug afholdte bymøde søndag den 17. september.

Som ny Oldermand blev Ronny Klugmann, Ludvig Findsvej 10, valgt.

Den ny bestyrelse består herudover af følgende:

 - Torben Garlin, Ludvig Finds Vej 6
 - Dorthe Olsen, Baldersvej 1
 - Bjarne Engelhardt Hansen, Baldersbrøndegade 7 og
 - Kim Corlin, Teglevej 3A.

Den nye bestyrelse konstituerer sig på førstkommende møde jf. vedtægterne.


Velkommen til Baldersbrønde

Baldersbrønde landsby er beliggende i Høje Taastrup kommune i umiddelbar tilknytning til Hedehusene.

Byen har en historie der går helt tilbage til stenalderen. Første gang navnet er nævnt i de skriftlige kilder er i 1321 som Balorpsbrynnæ. Navnet består af 3 led: mandsnavnet Balli, torp der betyder en udflytterbebyggelse, og brønd, der betyder brønd eller kilde. Navnet kan derfor oversættes til “Brøndene ved Ballis udflytterbebyggelse”. Det har intet med guden Balder at gøre.


Trods ovennævnte kædes byens navn ligeledes sammen med Baldersbrønd (se foto), der er opkaldt efter Balder, konge på Hedeboegnen. Historien fortæller at da han under belejring var ved at dø af tørst, kradsede hans hest i jorden, og en kilde sprang frem. Han genvandt kræfterne og vandt den norske kongedatter.
Legenden fortæller, at kilden aldrig vil tørre ud. Balders hest og han selv skal være blevet begravet med sit sværd i en af de endnu synlige bronzealdergravhøje, Baldershøjene, fem-ti minutters gang derfra. Bag Baldersbrønd ligger Baldersbrøndes første skole (1857-1901), hvor malerne L. A. Ring og Ludvig Find begge har boet (læs mere om dem på siden om vor historie).

 


Hvor ligger Baldersbrønde

Baldersbrønde ligger i Høje Taastrup kommune på Sjælland, og er placeret i umiddelbar forbindelse med Hedehusene.


Hvis du er i tvivl om hvor Baldersbrønde er placeret i landet, så se dette kort (Google Maps) eller se byen oppe fra i Google Earth (kræver at du har Google Earth installeret).


Du kan også få et konkret overblik på følgende to foto (taget november 2021).


Det første er taget fra Hedehusene siden,


og det andet er taget fra Taastrup siden.  

Begge links åbner i et nyt faneblad..